torsdag 10 december 2009

Varför är det ammoniak i hårfärg?

Varför används ammoniak i hårfärg?

Syftet med ammoniak i hårfärg är att öppna upp det yttersta lagret på hårstrået så att färgmolekylerna kan penetrera hårstrået. Ammoniak fungerar även som en aktivator till väteperoxiden och hjälper färgen att utvecklas i håret. En del färger ersätter ammoniak med andra alkaliska kemikalier för att fylla samma funktion. Det går alltså att färga hår utan skadlig ammoniak.

Vad är ammoniak?


Ammoniak är ett naturligt ämne som kan produceras av mänsklig aktivitet. Det är en viktig byggsten för kväve som behövs av växter och djur för att överleva. Bakterier i den mäsnkliga kroppen kan producera ammoniak. Ammoniak är en färglös gas med en mycket distinkt och stark lukt. De flesta känner igen doften eftersom ammoniak används mycket i doftsalt, hushållsrengöringsprodukter och fönsterputs.

Ammoniak i gasform kan lösas i vatten och kallas då för flytande ammoniak. Vid kontakt med syre förångas flytande ammoniak snabbt och förvandlas till gas. Ammoniak används direkt i jorden på gårdar och används som gödningsämne för grödor, gräsmattor och växter. 

Hur kan ammoniak påverka min hälsa?


Inga negativa effekter på männskans hälsa har dokumenterats vid normal utsättning. Dock har starka negativa effekter på hälsan dokumenterats vid överexponering hos till exempel frisörer och andra yrkesgrupper som arnvänder ammoniak dagligen.

De vanligaste symptomen är irriterad hud, ögon och hals, samt lungor, hosta och brännskador. Lungskador och till och med dödsfall kan ske efter extrem utsättning av höga doser ammoniak. Personer med astma kan vara mer känsliga vid utsättning än andra.

Om ammoniak sväljs kan det åstadkomma brännskador i mun, hals och mage, och vid ögonkontakt kan det skapa brännskador och till och med blindhet.

Ammoniak är den kemikalie som tros vara den vanligaste orsaken till problem med luftvägar hos frisörer.


Källa: ATSDR
Foto: Culture Mag

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar